KIS-SIC beschikbaar voor externe gebruikers via My Minfin-portaal (FOD Financiën)

Sinds oktober 2021 is het mogelijk om via het EU Trade Portal van de Europese Commissie 22 types van douanevergunningen digitaal aan te vragen en hun status op te volgen.

De Belgische douaneoverheid laat via dit portaal enkel de aanvraag van grensoverschrijdende vergunningen toe. Voor de gedigitaliseerde aanvraag van nationale vergunningen werd in België een apart klanteninformatiesysteem ontwikkeld: KIS-SIC.

De benaming KIS-SIC staat voor Klanten Informatie Systeem – Système d’Information des Clients. Via deze toepassing wordt het volledige afgifteproces van douane -en accijnsvergunningen geautomatiseerd en het beheer van vergunningen gecentraliseerd en vereenvoudigd.

In de eerste versie van KIS-SIC – beschikbaar via het My MinFin-portaal – kunnen operatoren online hun aanvraag goedgekeurde plaats indienen. Stapsgewijs zullen ook andere vergunningen toegevoegd worden, tot wanneer alle nationale douane- en accijnsvergunningen online aangevraagd kunnen worden. Een andere belangrijke troef wordt de mogelijkheid voor binnenlandse operatoren om via het KIS-SIC-portaal een EORI-nummer aan te vragen, dat tegelijk onmiddellijk geregistreerd wordt.

Meer informatie over het EU Trade Portal en KIS-SIC vindt u op de website van de FOD Financiën.

Recente berichten

Periodic update of the European goods nomenclature

On 10 June 2024, EU Council Regulation 2024/1652

Updated EU guidance document on CBAM

On May 30th, 2024 the Directorate-General Taxation and

Free Trade Agreement EU – New Zealand entered into force on May 1, 2024

On 1 May 2024, the Free Trade Agreement

Extension of GSP until the end of 2027

On 27 November 2023, the EU Commission has