Goederennomenclatuur

Het belang van een juiste goederenclassificatie

Met een correcte classificatie legt u een solide basis voor een vlot verloop van uw internationaal handelsverkeer. Het toewijzen van de juiste goederencode is niet alleen essentieel als u van het juiste invoerrecht wil genieten, maar ook als u dure boetes wilt vermijden. De gevolgen van een foutieve classificatie zijn vaak niet te overzien.

Het classificatieproces is complex en goederencodes veranderen regelmatig. De GN-code wordt onder andere gebruikt om te bepalen aan welke documentatie- of informatieverplichtingen u moet voldoen. Daarnaast is de nomenclatuur de hoeksteen voor eventuele beperkingen of vergunningen én bepaalt ze de hoogte van de douanerechten en accijnzen.

Customs Square biedt verschillende diensten aan die u helpen om problemen met classificatie te vermijden.

Basisclassificatie of uitgebreide classificatie: aan u de keuze!

Customs Square biedt u een basisclassificatieservice aan die uw ERP-pakket aanvult of ondersteunt. Deze basisclassificatie is van toepassing op een beperkt productgamma, met een minimum van 1000 items.

Kiest u een uitgebreide classificatie? Dan levert Customs Square u een volledige beschrijving van de goederen, onderbouwd met duidelijke referenties volgens de regels van de kunst. U krijgt een compleet overzicht van indelingsregels, aanvullende aantekeningen en rechtspraak.

Bindende tariefinlichtingen: geniet drie jaar wettelijke zekerheid

Geniet u graag drie jaar wettelijke zekerheid rond de tariefindeling van uw goederen? Dat kan via de bindende tariefinlichtingen die het uniedouanerecht voorziet. Bindende tariefinlichtingen (BTI’s) zijn bindend voor alle EU-douaneadministraties en bieden u als houder drie jaar wettelijke zekerheid wat de indeling betreft.

Een BTI is slechts van toepassing op de erop vermelde goederen. Bovendien moet uw aanvraag een gedetailleerde omschrijving bevatten, inclusief alle gegevens die nodig zijn om de juiste tariefindeling te bepalen. De experts van Customs Square staan u professioneel en strategisch bij om deze rechtszekerheid te verkrijgen.

Autonome tariefschorsing

Ook voor het aanvragen van tariefschorsingen of het monitoren van schorsingen kunt u op Customs Square rekenen. Wordt u geconfronteerd met een schorsingsaanvraag van derden? Samen met u bekijken we de mogelijkheid om hiertegen in te gaan en nemen we hiervoor de nodige stappen.

Hebt u vragen over de toekenning van goederencodes of de classificatie van goederen? Customs Square informeert u deskundig en snel.

Andere diensten

Hulp nodig?

Versnel en optimaliseer uw supply chain met gericht douane- en accijnsadvies op maat van uw activiteit. Neem vandaag nog contact op met Customs Square voor een verkennend gesprek.