Oorsprong en herkomst

Realiseer een zo groot mogelijke besparing op uw invoerrechten

De plaats en wijze van producties bepalend voor voor de oorsprong van goederen. Dan mag u toch verwachten dat de oorsprongsbepaling een vrij eenvoudig iets is? Niets is minder waar!

Veel eindproducten zijn samengesteld uit onderdelen die allemaal in verschillende landen vervaardigd werden. Zo wordt een eenvoudige kast plots een ingewikkeld product voor de oorsprongsbepaling, grondstof, halffabricaat is meer iets voor een productieproces van een chemisch product, kast enkel vijzen en legplanken en deuren.

Preferentiële of niet-preferentiële oorsprong?

Customs Square toetst voor u af of uw producten voldoen aan de oorsprongsregels met als doel een zo groot mogelijke besparing van invoerrechten te realiseren. De totale waarde van de gebruikte materialen uit derde landen mag niet meer dan 40% bedragen van de af fabriek prijs van uw product om in aanmerking te komen voor het label preferentiële oorsprong?

In veel gevallen gaat het om ingewikkelde berekeningen en is er een diepgaande kennis van deze complexe materie nodig om tot een bevredigend resultaat te komen. Customs Square helpt u hierbij.

Bindende Oorsprongsinlichting: 3 jaar wettelijke zekerheid

Bindende Oorsprongsinlichtingen of BOI’s bieden u zekerheid omtrent de oorsprong van producten die u importeert of exporteert. BOI’s zijn bindend voor alle EU douane administraties en geven u 3 jaar wettelijke zekerheid inzake oorsprong.

Customs Square assisteert u bij het opstellen van uw aanvraag en biedt u zo meer rechtszekerheid en een snellere afhandeling van de douaneprocessen. Het bekomen van een BOI kan een uitstekende kostenbesparende maatregel zijn.

Wenst u een substantiële besparing op uw invoerrechten te realiseren? Customs Square bespreekt graag de beste oplossingen met u.

Hulp nodig?

Versnel en optimaliseer uw supplychain met gericht douane- en accijnsadvies op maat van uw activiteit. Neem vandaag nog contact op met Customs Square voor een verkennend gesprek.