Waarde en transfer pricing

Risicobeheersing en inzicht in de complexe materie van transfer pricing en douanewaarde

Vermijd naheffingen en andere risico’s gerelateerd aan transfer pricing of douanewaarde bepaling. Customs Square verschaft u inzicht in deze uiterst complexe regelgeving en helpt u bij een correcte toepassing en berekening van de douanewaarde.

Correcte douanewaarde bepaling met Customs Square

Er zijn meerdere methoden om de douanewaarde van uw goederen en producten op een juiste manier te bepalen. Bij een onjuiste toepassing van de douanewaarde, hangen u mogelijk naheffingen boven het hoofd. Een correcte berekening middels een van onderstaande methoden is daarom essentieel.

Customs Square zorgt voor de juiste waarde via:

  • Primaire methode van de transactiewaarde van ingevoerde goederen
  • Transactiewaarde van identieke goederen
  • Transactiewaarde van soortgelijke goederen
  • Aftrekmethode
  • Methode van de berekende waarde
  • Fall-backmethode

Heeft u vragen overhet bepalen van de douanewaarde? Stel ze! Wij informeren u graag.

Transfer pricing experts voor een gegarandeerde risicobeheersing

Transfer pricing is een ingewikkelde, maar uiterst belangrijke materie binnen de fiscaliteit. Zo moet transfer pricing aan een aantal regels voldoen, waaronder die van het arm’s length-beginsel. Door een verkeerde interpretatie of toepassing kijkt u mogelijk aan tegen materiële risico’s.

Customs Square kwantificeert mogelijke risico’s en brengt ze voor u in kaart. Wij zorgen eveneens voor een correcte interpretatie en toepassing van transfer pricing en bepalen in overleg met u de juiste strategie.

Meer weten over wat Customs Square voor u kan betekenen inzake transfer pricing? Contacteer ons voor een verkennend gesprek!